Header- trudotoren

Trudo Vertical Forest

In Eindhoven wordt gebouwd aan het eerste ‘Vertical Forest’ van Nederland. Architect Stefano Boeri, inmiddels internationaal bekend van de groene woontorens in Milaan, werd door woningcorporatie Sint Trudo ingeschakeld om een groen appartementencomplex voor Strijp-S te ontwerpen. Het wordt de eerste ‘bostoren’ die bestemd is voor sociale woningbouw. Het 70 meter hoge gebouw krijgt zijn groene uiterlijk door XL plantenbakken aan de gevel van ieder appartement. De bakken worden beplant met bomen, struiken en vaste planten en door de hoeveelheid én de maat van de beplanting zal er een geheel nieuwe, verticale groenstructuur ontstaan. Een zeer innovatieve vorm van stedelijke ontwikkeling die naadloos aansluit bij de urgentie om steden te vergroenen.

Trudotoren - aanzicht
Gele bloeiende bomen- vertical forest
Trudo toren - airpot

125 bomen op 19 etages

Aan de gevel van de Trudo toren zullen in totaal 125 bomen worden geplant op 19 etages. De kluiten van de bomen krijgen een special ontwikkelde verankering aan de bodem van de bakken. De stammen worden met boomband aan verticale staaldraden, die tussen de bakken van twee etages zijn gespannen, bevestigd. De bomen worden geplant in een speciaal samengesteld substraat. Het substraat is relatief licht en biedt veel ruimte voor de ontwikkeling van de wortels. Daarop komt eeen toplaag met mulch. Elke gevel krijgt hetzelfde type beplanting maar, afhankelijk van de bezonning, zal de beplanting zich aan iedere zijde anders ontwikkelen. Er is gekozen voor een sterk assortiment wat heeft bewezen gemakkelijk te groeien om zo het bos de allerbeste kans te geven. Uiteraard is er ook gekeken naar diversiteit in bladkleur, bladvorm en bloei voor een aantrekkelijk beeld. Er zijn rood- en grijsbladige bomen in het beplantingsplan opgenomen en behalve hoogstam zijn er ook meerstammige bomen uitgekozen.

Bewatering en onderhoud

Een geavanceerd bewateringssysteem moet de hergroei van de bomen in het ‘Vertical Forest’ garanderen. Alle plantbakken van het wooncomplex worden voorzien van sensoren die de waterbehoefte monitoren en het bewateringssysteem zorgt ervoor dat de juiste hoeveelheid water automatisch wordt aangevoerd. Het onderhoud zal worden uitgevoerd met een glazenwasinstallatie. Dit zal naar verwachting 4 tot 5 keer per jaar nodig zijn.

Voorbereiding bomen in airpot

In het voorjaar van 2018 zijn alle bomen gerooid en voorzien van een ‘airpot’. De bomen blijven twee tot drie jaar bij Van
den Berk op het speciaal ingerichte veld aan de druppelleiding staan, totdat het project zover is gevorderd dat de bomen kunnen worden geplant. Door de bomen vooraf te rooien en op ‘airpot te zetten´ raken deze de verplantingsstress op de kwekerij kwijt. De kluiten kunnen goed doorwortelen, want de airpots stimuleren de aanmaak van fijne haarwortels. Op deze wijze ontstaan kluiten van de hoogst mogelijke kwaliteit.

Groenprojectgroep

Voor dit ambitieuze en innovatieve project is in een vroeg stadium een groenprojectgroep opgericht. Met de inbreng van expertise uit verschillende disciplines konden de technische uitdagingen goed in kaart worden gebracht. Er werd gezamenlijk nagedacht over de juiste groeiplaatsinrichting. Er werden proefopstellingen gemaakt, de geschikte boomsoorten werden besproken en de bomen werden vroegtijdig geprepareerd voor hergroei op locatie. een voorbeeld van integrale projectontwikkeling waarbij voor de bomen de best mogelijke condities zijn gecreëerd. De projectgroep bestond uit vertegenwoordigers van:

Woningcorporatie Sint Trudo
Stefano Boeri Architecti
Stam + de Koning
DuPré groenprojecten
BvB Substrates
Van den Berk Boomkwekerijen