Header - treevolution - corylus colurna

WOODSIDE FOREST

WOODSIDE FOREST is ontstaan naar aanleiding van een wens van landschapsarchitect Peter Lubbers. Deze was op zoek naar een wat natuurlijker meerstammig beeld, een soort ´instant forest´. De vraag past bij de tendens naar meer natuurlijk ogende en inheemse beplanting en we zijn daarmee gaan expirimenteren. Bosschages van soorten die van oorsprong in West-Europa voorkomen zijn de inspiratiebron bij de ontwikkeling geweest. Om het gewenste beeld te krijgen zijn meerdere jonge bomen bij elkaar geplant. De wortels van deze bomen vormen uiteindelijk één kluit en kunnen gezamenlijk, als een natuurlijke bosschage, worden geplant. De groepen zijn de eerste jaren gekweekt in airpot om zo een perfecte, vaste kluit te krijgen, die verplanten goed mogelijk maakt.

Treevolution woodside forest
Treevolution woodside forest
Treevolution woodside forest

Inheemse soorten

WOODSIDE FOREST is verkrijgbaar in monotype. Er wordt nog verder geexperimenteerd met gemengde bostype, van soorten die min of meer gelijke eisen aan de bodem stellen. De volgende soorten zijn nu verkrijgbaar:

Acer campestre TREEVOLUTION ® (‘Woodside Forest’)
Alnus glutinosa TREEVOLUTION ® (‘Woodside Forest’)
Betula pendula TREEVOLUTION ® (‘Woodside Forest’)
Carpinus betulus TREEVOLUTION ® (‘Woodiside Forest’)
Pinus sylvestris TREEVOLUTION ® (‘Woodside Forest’)
Quercus robur TREEVOLUTION ® (‘Woodside Forest’)
Sorbus aucuparia TREEVOLUTION ® (‘Woodside Forest’)